Obchody a služby

JUDr. Andrea Rozvadská - Notársky úrad

Notár vykonáva nasledovné činnosti:

  • spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch,
  • súdny komisár v dedičskom konaní
  • osvedčovanie právne významných skutočností,
  • konanie vo veciach notárskych úschov,
  • úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov,
  • vykonávanie funkcie mediátora,
  • poskytovanie právnych rád,
  • spisovanie iných listín,
  • vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku,
  • zastupovanie v katastrálnom konaní.